Formentera Beach Guide (beta)

Cercar platges a Formentera:

Informació turística www.illesbalears.es

FormenteraBeachguide / Formentera / 

Platja de llevant

Vigilància mitjana
Platja de llevant
Longitut:
1450 metres
Amplada:
90 metres
Ubicació física:
 
Grau d'ocupació:
Alt
Mitjà
Baix
Tipus d'usuari:
Local
Turista
Proximitat al nucli urbà:
Urbana
Semiurbana
Semiurbana
Passeig marítim:
No
Vegetació:
No
Proximitat a zona residencial:
No
Accessos a la platja:
Per a vianants
Per a vehicles
Per a vaixells
Accés per a discapacitats:
No
Localització d'accessos per a vehicles de emergències:
No
Tipus de platges:
Natural
Artificial
Composició de la platja:
Còdols
Roques
Grava
Arena
Camps de dunes:
No
Maresmes:
No
Vegetació protegida:
No
Espai natural protegit:
No
Perfil de la platja:
Disipativa
Intermèdia
Reflectiva
Perfil de creixement o d'estiu (pendent més forta):
Tan B= 0.01-0.1
Perfil d'erosió o d'hivern (pendent més suau):
Tan B= 0.01-0.1
Condicions de bany:
Aigües tranquil les
Onatge moderat
Onatge fort
Tipus d'ones:
Mar de vent
Mar de fons
Vents dominants:
Brisa lleugera
Dominante
Fort
Direcció d'incidència de l'onatge, components de vent:
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
Pendent de la platja:
Angle suau
Angle normal
Pendent brusc
Ondulacions de fons:
No
Barres submergides:
No
Fosses:
No
Obstacles semisubmergits o submergits:
No
Corrents:
 
Flux d'aigua:
Deriva litoral
Corrent de marea
Corrent d'onatge
Rieres

Desembocadures
Centrals tèrmiques
Corrents de ressaca
Altres
Accidents geogràfics:
 
Esculleres:
 
Ports:
 
Marès:
No
Illes:
No
Clots:
No
Variació geogràfica terrestre o marina de la platja:
Morfologia:
 
Canal:
No
Arenosa:
No
Rocosa en la muntanya:
No
Rocosa en costa de graó:
No
Platja mixta de grava i arena:
No