Mallorca Beach Guide (beta)

Cercar platges a Mallorca:

Informació turística www.illesbalears.es

MallorcaBeachguide / Muro / 

Platja de Muro - Es Capellans

10 ag. 19:00 h.
Vigilància mitjana
Platja de Muro - Es Capellans
Longitut:
430 metres
Amplada:
28 metres
Ubicació física:
 
Límits:
Pel nord amb el Sector III de la platja i pel sud amb el Terme Municipal de Santa Margalida
Localització:
Carretera C-712 Artà - Pto. de Alcúdia Km. 23
Grau d'ocupació:
Alt
Mitjà
Baix
Tipus d'usuari:
Local
Turista
Proximitat al nucli urbà:
Urbana
Semiurbana
Semiurbana
Passeig marítim:
No
Vegetació:
No
Proximitat a zona residencial:
No
Accessos a la platja:
Per a vianants
Per a vehicles
Per a vaixells
Accés per a discapacitats:
No
Localització d'accessos per a vehicles de emergències:
No
Tipus de platges:
Natural
Artificial
Composició de la platja:
Còdols
Roques
Grava
Arena
Camps de dunes:
No
Maresmes:
No
Vegetació protegida:
No
Espai natural protegit:
No
Perfil de la platja:
Disipativa
Intermèdia
Reflectiva
Perfil de creixement o d'estiu (pendent més forta):
1 - 2%
Perfil d'erosió o d'hivern (pendent més suau):
1 - 2%
Condicions de bany:
Aigües tranquil les
Onatge moderat
Onatge fort
Tipus d'ones:
Mar de vent
Mar de fons
Distància de la zona de ruptura de l'ona en relació a la vorera:
100 metres
Vents dominants:
Brisa lleugera
Dominante
Fort
Direcció d'incidència de l'onatge, components de vent:
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
Pendent de la platja:
Angle suau
Angle normal
Pendent brusc
Ondulacions de fons:
No
Barres submergides:
No
Fosses:
No
Obstacles semisubmergits o submergits:
No
Corrents:
 
Flux d'aigua:
Deriva litoral
Corrent de marea
Corrent d'onatge
Rieres

Desembocadures
Centrals tèrmiques
Corrents de ressaca
Altres
Accidents geogràfics:
 
Esculleres:
 
Ports:
 
Marès:
No
Illes:
No
Clots:
No
Variació geogràfica terrestre o marina de la platja:
Morfologia:
 
Canal:
No
Arenosa:
No
Rocosa en la muntanya:
No
Rocosa en costa de graó:
No
Platja mixta de grava i arena:
No