Mallorca Beach Guide (beta)

Cercar platges a Mallorca:

Informació turística www.illesbalears.es

MallorcaBeachguide / Felanitx / 

Cala Serena

Plànol situació
Felanitx
Platja d'arena

Com arribar-hi des de Santanyí

S’haurà de dirigir al carrer de la Consolació, en direcció al nord-oest, pel qual sortirà cap als afores de Santanyí per la carretera de Palma a Portopetro (Ma-19). Continuarà recte fins arribar al nucli poblacional de s’Alqueria Blanca. Una vegada en aquesta població, Ma-19 passa a denominar-se carrer de Sant Roc. Continuarà per aquesta calçada, per travessar longitudinalment s’Alqueria Blanca, fins a l’encreuament amb el passeig de Llevant, on girarà a l’esquerra. Aquesta calçada es converteix en Ma-4012 fora dels límits de s’Alqueria Blanca. Seguirà per Ma-4012 fins arribar a Calonge, recorrent-lo sense abandonar aquesta via fins enllaçar amb Ma-4013, per la que sortirà del casc urbà en direcció a Cala d’Or. Una vegada en el nucli poblacional de Cala d’Or, superarà dues rotondes per la primera i la tercera sortides, respectivament, per accedir des de Ma-4013 al carrer de la Consolació. Continuarà recte per aquesta via, superant dues places, fins enllaçar, girant a l’esquerra, amb l’avinguda de Cala Ferrara. Deixarà aquesta calçada, girant a l’esquerra, per l’avinguda de Platja d’Or, via que seguirà fins entrar a la urbanització Cala Ferrera. Aquí girarà a la dreta pel carrer del Pont que desemboca en una gran circumval·lació, on girarà a l’esquerra pel carrer del Forn. Des d’aquesta via girarà novament a l’esquerra pel carrer de Sitjar. Al final d’aquesta via girarà a la dreta per l’avinguda de l’Horta, calçada que seguirà fins sortir de la urbanització Cala Ferrera i per on entrarà en la urbanització Cala Serena, on girarà a la dreta per l’avinguda de Caló Petit. Recorrerà aquesta via sense sortida fins que finalitzi, on podrà estacionar el vehicle particular i haurà de caminar 400 metres fins a Cala Serena.

Recorregut: 14,4 km. Temps: 22 minuts.
Santanyí
 
carrer Reiet
400 m
s’Alqueria Blanca
1.0 km
Calonge
3.0 km
carrer Consolació
500 m
avinguda Cala d’Or
300 m
Carrer Bernat Vidal i Tomàs
100 m
Ma-19
4.0 km
Ma-4012
3.0 km
Ma-4013
1.0 km
avinguda Cala Ferrera
400 m
carrer Pont
100 m
carrer Forn
100 m
avinguda Horta
200 m
carrer Sitjar
100 m
avinguda Caló Petit
200 m
Cala Serena
 

Com arribar-hi des de Felanitx

S’haurà de dirigir al carrer del Santueri, en direcció sud-est, per sortir del municipi de Felanitx, moment en què aquesta via passa a denominar-se Ma-14 (carretera Felanitx-Santanyí). Continuarà per aquesta calçada cap a Cas Concos, girarà abans a l’esquerra per Ma-4016, en direcció a és Calonge. De camí cap a aquesta població passarà per es Carritxó i uns quilòmetres abans d’arribar-hi a Colonge es desviarà a l’esquerra per Ma-4012, en direcció a s’Horta. Una vegada en aquesta localitat, continuarà per Ma-4012, ara carrer de Felanitx, la qual enllaça amb el carrer de Jaume Prohens, on girarà a la dreta pel carrer de Cala Marçal. Continuarà recte per aquesta calçada fins arribar a un encreuament que el superarà i continuarà novament recte per una carretera veïnal que el durà directament a la urbanització Cala Serena. En aquest punt, la carretera veïnal passa a denominar-se avinguda de l’Horta, per la que seguirà fins que finalitzi, girant a l’esquerra pel carrer de l’Hortet. A mitja altura d’aquesta via podrà estacionar el vehicle particular i haurà de caminar 400 metres fins a Cala Serena.

Distància: 15,4. Temps: 23 minuts.
Felanitx
 
Carrer Santueri
400 m
Ma-4016
4.7 km
s’Horta
700 m
Cala Serena
800 m
Ma-14
3.6 km
Ma-4012
1.0 km
carretera veïnal
3.5 km
Cala Serena
 

Més informació sobre rutes

Via Michelin
Itineraris, mapes i guia de carrers, informació turística, hotels i restaurants
Map 24 Espanya
El seu soci per a la localització i planificació de rutes mitjançant mapes
Guia de carrers telefònica
El seu soci per a la localització i planificació de rutes mitjançant mapes

Informació de la platja

  • Localització: C/de S'Hortet s/n (Cala Serena)
  • Coordenades geogràfiques: 39º 22' 80" N - 3º 14' 45" E
  • Accés a la platja:Sí VianatsSí VehiclesSí Emergències
  • Accés als vehicles d'emergència: Sí No No